ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාට දිය වුණි රෝස කුසුමක.!

පාට දිය වුණි රෝස කුසුමක.!

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2024-January

අමාවක පුර පෝය හදකට
පෙමින් බැඳෙමින් මා හදේ උමතුව
දිනෙන් දින නුඹ රුවත් නොදැකම
අහස් කුස් තල සිඹිනුයේ කිම ?

ඇනුණු හද නුඹෙ තියුණු කටුවල
නොවේ පෙති අග දෙතොල තැබුමට
ගොතා නිම කළ හැගුම් පදවැල
ගසා සරසමි නුඹේ හිස මත.

බිළිදු වෙස් ගෙන දෑස් අභියස
කදුළු ඇයි මේ දෙනෙත් තෙත් කළ
ටිකින් ටික මුතු පුංචි කැට ලෙස
කඩා වැටෙමින් මගේ උර මත
එතෙක් නොදැනී තිබුණු පෙමකට
පාට දිය වුණි රෝස කුසුමක.!