ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාට කරමු ජීවිතේ

පාට කරමු ජීවිතේ

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2022-December

පුරවනා ලය මඬල ධූම දූතිකාවන්

වපුරනා ණය බරකි ඉදිරියේ තුලාවන්

ඉතිරෙනා ආලයට නොකරමින් නිගාවන්

මිතුරනේ නවතපන් දුම් උරණ කලාවන්

රෝහලේ ලෙඩ ඇඳක දුකින් වැතිරුණු දාට

ජීවිතේ හැරෙන්නට වාරුවක් වෙද කාට

මීවිතේ හැරදමා හොයාපන් අද රෑට

මාවතේ මගහැරුණු ආදරේ නෙක පාට

AnA 2022