ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පබාවති……

පබාවති……

ගාල්ලේ නෙත්මි වික්‍රමසිංහ
2021-December

රත්රන් සළුපිළි දවටා රන් රුවෙි
රසඳුන් තවරා නොයිඳුල් උව නෙතෙ
දල්වා කුලගෙයි දිදුලන රන් සිළු
යහනෙ වැතිරී සිටියා කුමරිය
රැඳුණා පවනක් නොසන්සුන් ළැම
ඇසුණා පුදසුනේ නවතින කුර හඬ
නොදුටු තේජස වින්දා පතිකුල
රන් දුව පිළිමෙට පණ දුන් හිමි සඳ
වූවා පතිනිය කුස රජ නාමෙට