ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පතමි ඉක්මන් සුවය ඔබහට

පතමි ඉක්මන් සුවය ඔබහට

අන්ජලී චන්දිමා සිල්වා - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
2022-September

ජැක්සන් සොයුර ඔබහට සුව පතමි මෙමා
ඉක්මන් සුවය ලැබ එනු මැන නොවී පමා
දනන් දුක නිවා යළි ඔබ රඟන නියා
දැක්මට මඟ බලා සිටිනෙමු නෙතු නොපියා

යළි රඟමඬල දෙවනත් කර හිනැහෙන්න
දෙවියනි ඔහුට දෙනු මැන සවි නැගිටින්න
දනන් තුඩග රැව් දෙන නම රැක ගන්න
අපෙ ආයුෂත් ගෙන ඔබ ජීවත් වෙන්න