ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවාඩුව

නිවාඩුව

ආචාර්ය මංජුලා දිල්කුෂි සිල්වා - High Wycombe - UK
2023-October

තැබූ දා පය වසරකට පසු දැනුනා හරි නිදහස් බවක්
හමන මදනල ගතට මෙන් ගෙන ආවේ හදටද සිසිලසක්
බැඳුනු බැමි පෙර අදත් ගෙනවිත් අපේ මුවගට සිනහවක්
ඉතින් ලෝබයි දාලා යන්නට දොඩමලුව ඇත පන්හිඳක්

ගෙවුනු දින සති මිහිරි මතකය සදා නොලියූ කවි පෙලක්
සමු අරන් දැන් යන්න වෙයි තව වසරකට නැහැ වෙන මගක්
පුළුන් රොද අස්සෙන් පියාඹා යනවා ලොකු තටු කුරුල්ලෙක්
නෙතට සිසිලක් දැනුණා මට වැටුනිදෝ නුඹටත් වැහි පොදක්