ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවහල් සිතුවිලි

නිවහල් සිතුවිලි

උදාර කුලරත්න
2021-February

සීගිරි ගී අසා
ගුත්තිල අරුත් විමසා
ගම්පෙරලිය යසා
පුදම් මා ලද සොඳුරු සුබසා

මනහර දිය ඇලී
වනපෙත් රුවින් ඇලලී
සා මුව රැළ කෙලී
උපන් පින් බිම සිසි සෙ බැබලී

මැද මගෙහි ගැවසී
අට ලෝ දහම් පැවසී
මෙත් මගට පිවිසී
සමය මා ලද දමින් සැනසී

මේ බිම් කුස දිනූ
බැව් හිස නගා ගයනූ
අතින් ඉරි තැළුණු
වැටුනු සිහ ධජ රැගෙන ඇදෙනූ