ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දේවී….

දේවී….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2023-February

කෝච්චිය වැරදිලා
වැරදි පැත්තට ඇදුණු

දාක දුටු මල් ගවුම

හිත කොනක මල් පිපුණු

දෙකොන ගිනිගත් රටේ

ඒ පැතුම් එක නොවුණු

වාගෙ හරියට එයත්

රේල් පීලි වගෙලු

හිනා හඩ පිරිවරා

දකුණ උතුරට යැවුණු

යාල්දේවිය නැතිලු

මගුල් කිංකිණි ගැයුණු

හිත් අතර පිපුණු මල්

අකල් පරවී වැටුණු

තාම මතකයේ තියේ

ඉස්ටේසමේ කුළුණු