ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙව්ලොව බසින් පුඟුලව ලියනව ද ප්‍රියත්

දෙව්ලොව බසින් පුඟුලව ලියනව ද ප්‍රියත්

අනුර හෑගොඩ
2021-January

මසකට පෙර ප්‍රියත් ලියනගේ අප අතරින් වියෝවන විට හැට එක් වියට සැපත් වූවා පමණි. බීබීසී යේ සිංහල අංශය වන සංදේශය දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් මෙහෙයවූ එහි ප්‍රධානියා ඔහු විය. සිංහල ඉංග්‍රීසි ද්ව්භාෂාවෙන් ම කවි ලියූ ප්‍රියත් දක්‍ෂ සිනමා තිර රචකයෙකු ද විය. ‘පකට පුඟුලා ගේ කතාවස්තුව’ නමින් ඔහු ලංකා නිව්ස් වෙබ් අඩවියට ලියූ කොළම, කොළම් සාහිත්‍යයේ නව නැම්මක් විය.

කොළඹ කවත් ඉතිහාසයෙ සඳැස් කවත්
අදහස් මාරු විය එකඟව නැතත් වුවත්
සති හතරකට පෙර කීවේ සුවෙන් බවත්
නොකියා යන්න සිතුනෙද ප්‍රිය මිතුර ප්‍රියත්

නොනැමුනු තුඩක් ඇති පෑනක් දරා සුරත්
ලිවුණු කතා අඩු නැත එහි පිරුණු රසත්
ඊතල වීය බෝසුත වූ වියත් බසත්
තීරු ලිපි ලොවට දුන්නේ නවමු වෙසත්

බීබීසියේ හඬ පැතිරුණි දසත දියත්
කරුණු නොදත් පුහුදුන් නෙක වදන් කියත්
වෙහෙසුණි රටක මඩ පිසුමට දිවා රැයත්
ඒ පින ඇතිය ගෙවුමට මව් බිමට ණයත්

සේරූ කලා සිනමා රචනයට වියත්
අත දුන්නේය දහකට උන් පිදුවෙ පයත්
‘පකට පුඟුළු’ වැදි සමහර අයගෙ බියත්
ඔබ අප අතර නැති බව දැනගෙන ද නොයත්

සිහළ දමිළ රාජන්ගේ නිමල ලෙයත්
වෙනසක් නොදුටු ප්‍රියයෙනි හදවතම ප්‍රියත්
ආයෙ අපට දකිනට ඉඩ නැතිව ගියත්
දෙව්ලොව බසින් ‘පුඟුලව’ ලියනවද ප්‍රියත්

18-11-2020