ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තැන්පතුව

තැන්පතුව

අනුර හෑගොඩ
2023-April

කළෙමි සොරකම දෙනුවනින්
කළෙමි තැන්පත් හදවතේ
එසේ වූ බව නොදනි කිසිවෙක්
පවුරු බැඳි මා හදවතේ

දිනපතා එහි වැඩෙන අගයට
වැල්පොළිය ගැනලා බලන්නට
ගණිත මිණිතෙට දුර්වලය මම
කෝ ඉතින් කිව හැක්කෙ කාටද

සඳවතිය ඇය ධනවතිය ඇය
සිය දහසකට තැන්පතු සදා දුන්
නොදත්තී ඈ දන් දුන්නු බව
දිගු දෙනෙත තැන්පතු සදන්නට