ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තනියේද සීගිරි ලඳුනේ

තනියේද සීගිරි ලඳුනේ

රංජනී කොස්තා - වෙන්නප්පුව
2024-May

වළාකුලෙ මුදු පහසෙ තැවරෙන
මහා කළුගල් සිරස මත්තේ
නෙලූ තඹුරුත් රැඳුන අතගත්
දුහුළු සළුපිලි දවට ගත්තේ
රුවින් අගතැන් රූසපුව නෙත්
පිනවමින් දන දහස් මත්තේ
යොමන් යුග නෙත් මිහිතලම මත
කිමද නොදනිමි රඳවගත්තේ

පුළුල් උකුලෙත් හැඩය පෙන්වා
බඳෙහි සේලෙත් ඔතා ඇත්තේ
හමන් එන මඳනලට එහෙ මෙහෙ
නොයාවිද මටසිළුට ඇත්තේ
බැඳන් වරලත් ගවසමින් මල්
මුදුනෙ සිරසෙහි රඳව ඇත්තේ
කොයින් ලද ඇරයුමක් හින්දද
මෙවන් සිරියෙන් පළඳ ඇත්තේ

දකින්නට ලොව නුඹගෙ දෑසින්
වරම් නැතිවද තැවෙනු ඇත්තේ
පුරන්නට මුළු දවස දිවියෙම
හිතෙහි හිරකළ සතුට මත්තේ
ගඟන සරනා සියොත් කැලවත්
නැතිද තනියට ලඟට ගත්තේ
කියන් ලඳුනේ ගලෙහි සීගිරි
කා නිසාදැයි තනිව ඇත්තේ