ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජැක්සන් මහතාට ඉක්මන් සුව පතමු!!!!!

ජැක්සන් මහතාට ඉක්මන් සුව පතමු!!!!!

ලුම්බිණි විතාන - ලන්ඩනය
2022-September

ඉදිරිය අපහැදිලියි….

වලාකුළු වලින් පිරී ගොසින්

මීදුම දසතම වසාගෙන……

ඒත් සුර්යයා හෙටත් පායන බව

ස්තිරයි.

එය අනුමාන නොකරන්න.

ටික වෙලාවකට සුළඟක් ඒවී

වර්ෂාවකුත් ඇද හැලේවී……

කුණාටුවක් වුවද ඇතිවිය හැක.

ඒත් අමතක නොකරන්න…..

සත්‍ය ලෙසටම හිරු

රශ්මි දහරා විහිදුවමින්

හෙටත් නැගෙනහිර අඹරේ දිදුලනවාමයි!!!!

ඔබතුමාට ඉක්මන් සුව!!!!

අගෝස්තු 2022