ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගුරු මවක වී

ගුරු මවක වී

කේ.පී.එස් සචින්ත්‍රා - හෝමාගම
2024-April

පුතේ ඔබෙ සිනහ මල් පිපී මා වටට
නැමී වඳිනා පළමු දිනේ පා මුලට
පෙවී ගිය හැටි හද ම සෙනේ ගං දියට
කියා ගන්නට බැරි ය පද හැඟුම් වැලට

සමනල්ලු වගේ ඉගිලිලා විත් ළඟට
කොඳුරන්න හැමදාම නොකී ගී කනට
විඳගන්න ඒ මිහිර ඇදෙමි විදු බිමට
දැනගන්න සෙත් කවිය ඔබයි මගෙ ලොවට