ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කිමද කඳුලින් නිමා වූයේ

කිමද කඳුලින් නිමා වූයේ

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2021-July

චණ්ඩ රැස් කඳ ගුවන් ගැබයේ
තනි අයිතියයි මුදා ලන්නේ
නීල ගුවනට ඉන්ද්‍ර චාපා
සෙවනැල්ලවත් ලං නොවන්නේ
තමන් හින්දා පිපී හිනැහෙන
මල් කැකුළු එළියෙන් තෙමන්නේ
සතර අග නලියනා මද නල
අලුත් රහසක් දෝ කියන්නේ

වටේ දිව යන වළා කැරලී
නවත්තන්නට මාන බලනා
කොහේදෝ සිට අහම්බෙන් ආ
අඳුර දස අත පා කරන්නා
නීල සළුවේ තැනින් තැන
අළු පාට සෙවනැලි පාට වැටෙනා
බයට දෝ හිරු රශ්මි මාලා
අනේ හනිකට හකුලා ගන්නා

එකම මොහොතේ නොසිතු විලසට
කඳුළු කැටදෝ මේ වැටෙන්නේ
අහුල ගන්නට කෙනෙක් නැතිවද
හෙමි හෙමින් මව් ඇකට වැටුනේ
සීතලට ගුලි වෙන්න පොරකන
ලතා තුරු හිස් මතම රැදුනේ
සුන්දරව ඇරඹුනු දිනක් ඇයි
මෙලෙස කඳුලින් නිමා වූයේ

චණ්ඩ රැස් කඳ ගුවන් ගැබයේ
තනි අයිතියයි මුදා ලන්නේ
නීල ගුවනට ඉන්ද්‍ර චාපා
සෙවනැල්ලවත් ලං නොවන්නේ
තමන් හින්දා පිපී හිනැහෙන
මල් කැකුළු එළියෙන් තෙමන්නේ
සතර අග නලියනා මද නල
අලුත් රහසක් දෝ කියන්නේ

වටේ දිව යන වළා කැරලී
නවත්තන්නට මාන බලනා
කොහේදෝ සිට අහම්බෙන් ආ
අඳුර දස අත පා කරන්නා
නීල සළුවේ තැනින් තැන
අළු පාට සෙවනැලි පාට වැටෙනා
බයට දෝ හිරු රශ්මි මාලා
අනේ හනිකට හකුලා ගන්නා

එකම මොහොතේ නොසිතු විලසට
කඳුළු කැටදෝ මේ වැටෙන්නේ
අහුල ගන්නට කෙනෙක් නැතිවද
හෙමි හෙමින් මව් ඇකට වැටුනේ
සීතලට ගුලි වෙන්න පොරකන
ලතා තුරු හිස් මතම රැදුනේ
සුන්දරව ඇරඹුනු දිනක් ඇයි
මෙලෙස කඳුලින් නිමා වූයේ