ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කඹේ කොටයි …

කඹේ කොටයි …

නිරන්ජන් සෙල්වදුරේ - සිඩ්නි - ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-February


මා දින පතා
ගසක බැඳ ඇතා
ඔබ නිතර​ දැක ඇතා
මං පන්සලේ ඇතා

පින් නැති නිසා ඉපදීලා සත්ව ලොව​
මව් නැති නිසා හැදුනා මා පින්නවල​
දළ ඇති නිසා එව්වා මේ පන්සලට​
පින් ඇති මහතුනෙ වෙනවද​​ මට පිහිට

බෝ ගහ මුල වැඩ සිට
තන්හාව දුරු කොට​
මෙත් කරුණා පතල කල සත හට
ඒ සම් බුදු ගුණ නොදැනේය​ මා හට

මහ වෙහෙර​ අසබඩ බෝ ගහ පෙනෙයි මෙතනට​
බැඳි කඹේ කොටයි නොපෙනෙයි බුදු පිලිමෙ මට​
ඇත් ගොව් මහත්තයො ඔබ මෙහෙ ඇවිත් හෙට​
බැඳපන් මාව අතනින් බෝ මලුව යට​

සත් හිංසාව​ ඇද්ද ලියවී බණ පොතට​?
අලි ඇතුන් මොටද පන්සල්වල පෙරහැරට?
බැඳි කඹේ කොටයි නොපෙනෙයි සදහම් ඔබට
මෙත් සිත් වඩමි යහතින් බෝ මලුව යට