ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කටු මල්ද මහනෙල්ය

කටු මල්ද මහනෙල්ය

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2022-October

රෝස පෙති ඉරෙන විට තෙමෙන මුදු කම්මුල්
නෙළුම් පෙති තෙමෙන විට සිනාදෙන මුතුවැල්
නිදිකුම්බා මල් සිනා දැක රිදෙන දෙපතුල්
පොපි මල්ය රිදි රිදිත් සිනා දෙන නිකැළැල්

පතොක් මල් නොම නෙලන රන් දමක් වන් අත්
රතු රෝස අතු වලට දිගු කරති බවලත්
ඉඳහිටක කටු මතට හීන් වැහි වැස්සත්
කටු ගහේ මල් වැරදි නෑ කටුද ඇතිමුත්

දේදුන්න දිය කරන් පාට ගා ගත්ත මල්
කටු ගහේ මල් වලට කරන මුත් සමච්චල්
කටු ඉතිද තුරු වැල්ද හුරුව ඇති සෑම කල්
රුදුරු වුව කටු මල්ද මෙනිය මට මහනෙල්