ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

You too be careful…… My dear Sajahan…!

You too be careful…… My dear Sajahan…!

නදී කම්මැල්ලවීර
2021-February

ගිනි ගෙන දැවෙන රෝමයේ සිට
වෙවුලන හඬින් මට කතා කර
ආ යූ සේෆ් මයි ඩියර්….?
අසන
සාජහන් …….

සුළගේ පාව යන විලවුන් සුවඳද
සරන්නන්ගේ සිනහවද ඉතිරුණු
සංගීතයෙන් කැළතුණු
අරුමැසි රෝමයේ, සුන්දර පියස්සාවක
මට හමු වුණ,
ලස්සන ඉතාලි ගැහැණුන්ට
සී සී සී සිංඥෝරා
බේල්ලො, බෙල්ලිසිමා කියා කියා
පබළු මාල විකිණූ
තුරුණු බෙංගාලි වෙළෙන්දා
සාජහන් …..

අනෝරා සෙනග වැස්සක වුව
ඉඩ නොදී යන්න මගහැර
සොය සොයා දෑසින් හඹා විත්
‘බැරි වෙයිද අපිට අදවත්
මල් පියස්සක් යට
පුංචි අවන්හලකට
කෝපි බොන්නට යන්න’
ආයෙත් ඇහුව
සාජහන් ……

එව්රි වෙයා ඉට් ඉස් ඩේන්ජරස්…..
යූ බී වෙරි කෙයාෆුල්…..
මයි ඩියර්
යූ බී වෙරි කෙයාෆුල්…..

නික්ම එන දා රෝමයෙන්
කුඩා ලිලී මල් පොකුරක් දික්කර
පරිස්සමින් හරි බයෙන් බයෙන්
උණුසුමට අල්ලා
මගේ දෑත්
බිම බලාගෙන
ති ආමෝ…. යැයි කියූ ..
සාජහන්…..

බකස් ගා
මහ හඬින් නැඟූ
අසංවේදී සිනාවක
දමා ගසා හැම දේම
දිව ඇවිත්
යළි හැරෙද්දී
දැක්කා මම
තෙත් දෑස්‌ දිදුලන
කිරි ගරුඬ පිළිමය
සාජහන්…..

Everywhere it is very dangerous
In your country, are you safe my dear……..?

නොපැහැදිලි
හැඬුම් සර වෙවුලුම සමග
බිඳී නෑසී ඈතට ගිහින්
විසන්ධි වෙන කටහඬ
සාජහන්…….

Yes… I am …
යූ ටූ බී වෙරි කෙයාෆුල්….
මයි ඩියර්……….සාජහන්…….!

Bello; beautiful
Bellissma; Beautiful
Ti amo: I love you