ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබයි සෞම්‍ය තරු එළිය,

ඔබයි සෞම්‍ය තරු එළිය,

චමින්ද ලියනගේ - බලංගොඩ
2023-December

සිරි සරසවි මෑණී
දුන් වරම් හා බැඳීමෙන්
සවන පිනන රාවෙන්
රන්දනා සේ සුයාමේ
මිහිරි මධුර ගීතා
සත් සරින් නාව නාවා
ගයන ගැයුම රම්‍යා
සිත් දැහැන් හී සතප්වා,

පවන විලස පාවී
ශක්තියේ ද්වාර නංවා
සඳක කිරණ වීදා
සෞම්‍ය ගී වැල් සවන් ලා
සොඳුරුම තරු පායා
දීප්ති දුන් මේ කොදෙව්වේ
,ජයතු, සිරිනි සෑදී
මාලනී ගී ගඟුල් හී,

බලන්ගොඩ