ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එළිය හිත් ඇති මිනිස්සු

එළිය හිත් ඇති මිනිස්සු

වෛද්‍ය බෝධිනී සමරතුංග - ස්වීඩනය
2023-May

හීන් පොද වැහි ලකුණු දැක්කම අතින් අල්ලා හිනැස්සූ
ජීවිතේ දුර මනින මොහොතේ හිතට දහිරිය උපැද්දු
ආදරේ විතරක්ම දීලා යළිත් කිසිවක් නො ඉල්ලූ
අදත් ඉන්නවා අනුන් රකිනා එළිය ඇස් ඇති මිනිස්සු

තමන් පිච්චුණු නමුදු ගිනි වැද අනුන් වෙත ගිනි නොදුන්නු
ගිලිහෙනා හිත සසල මොහොතත් දෑස් දල්වා නැවැත්තූ
නගින මහා මෙරු කන්ද මුදුනේ ඉඳන් පහලට දිවැස්ලු
අදත් ඉන්නවා අනුන් ඉහළට ගත්තු බෝසත් මිනිස්සු

යන්නේ කොයිබද ඉන්නේ මොකටද කාගෙවත් හිත නොරිද්දූ
ආල පෙම්වත් පුරා දහිරිය බෙදා සොම්නස ඉපැද්දූ
මදක් නැවතී තමන් හිත ගැන නිතර වීමසූ හදැත්තු
අදත් ඉන්නවා මිනිස් ගුණ පිරි එළිය හිත් ඇති මිනිස්සු