ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එකෝමත් එක සීත දවසක…

එකෝමත් එක සීත දවසක…

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2023-January

ඉනේසා මගේ දයාදර මිතුරිය එක්ක
මතක් වෙනවා ඇවිදපු තරම් හිම පියළි උඩ
සුදුමැලි උනත් සීතලේ ඇගේ මුව,
සීත සිසිරයේ ඇහැරෙන
වියෝලා පෙත්තෙ පාටමයි ඒ ඇස් යුවල…
විහිදාන කාන්තිය සීතල ඉරාගෙන
රූරගෙන ආදරේ වැගිරුණා ඈ ගාව හැමදාම…
ඔබේ නමටත් වැඩිය පිවිතුරුයි
ඔබ ,ඔබේ සිත හා කාව්‍යක්කාර සංවාද…
ඉතින් ඉනේසා මම ආයෙත් ආවොත්
ඔබේ මව්බිමේ ආඩම්බර දේවදාර ගස් පාමුලට
සිසිරයේ හිමෙන් වැසුණාම හාත්පසම
දිව්රන්න ඔබත් එන බව
මතක හිම පියල්ලක්ව නැහැ පුඩුව මත
සීතලට වැටෙන්න…