ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඌරන් හා උරුමය

ඌරන් හා උරුමය

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2021-May

සිහිවන විටත් මනසට සුවයක්       දැනෙනා
වනයකි මහත් සිටි අය සතුටින්      වෙසෙනා
එහිවුනි බොහෝ පළතුරු රසයෙන්  පිරෙනා
පවසට සිසිල් දිය විය සැමතින්         ගලනා

රැකුමට ඉතින් වනයෙහි පැනයක්     නැගෙනා
වනයෙහි සතුන් අතරෙහි කෙනෙකුන් සොයනා
කරනෙමු කියන් පසුවට වනයක්       සොබනා
රැවටුනි සතුන් සිහසුන ඌරන්             දිනනා

රංචුව උන්ගෙ දින දින තව     ලොකුවෙන්නේ
දෙපිලට බෙදී මුළු වනයම           වනසන්නේ
පිහිටකි සතුන් වුණ අසරණ          අයැදින්නේ
කළහැකි යමක් වුන් එලියට නැත       එන්නේ

වනයම විනාසයි ගස් ටික            පෙරලනවා
පොලොවද විනාසයි නිල් දිය     බොරවෙනවා
අමනයො හිඟාගෙන උන් පසුපස         යනවා
හැකිකම තිබූ අය දැන් මෙය හැර       යනවා

රැකදෙමු ඉතින් පැටවුන් හටවත්      වනය
වැටකොටු බැඳන් ඌරන් එලවිය      යුතුය
පොලුකැති අරන් දසතින් එක්වනු  හොඳය
තව එක වරක් සිතමින් ඉන්නට       බැරිය