ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉල් මහ

ඉල් මහ

රත්නපාල ගමගේ - ස්විස්ටර්ලන්තය
2021-December

ඉල් මහේ
එක් කළුවර රාත්‍රියක
අපේ නිවසට ඉහළින් ඇති
අඹ ගසේ
උලමාගේ හඬ
හැඬවුනිය.
ඒ බිහිසුණු
හඬ වියැකී යත්ම
ඝණ අඳුර
දෙපලු කරගෙන
නාඳුනන තුවක්කු
කරුවන්ගේ
හඬට දොරගුලු ඇරුණි
මද්දුම අය්යාව
ඇදගෙන ගිය හැටි
අම්මා හඬා වැටුණු හැටි
අදටත් මතකය.
මද්දුමේ යළි
කවදාවත් නොආවේය.
උලමාගේ හඬත්
තවම නොඇසුණි.
ඒත් හැම වසරකම
ඉල් මහ
අපේ ගෙමිදුලෙන්
ගේ තුලට
ඇතුළුවෙයි.