ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇස් බැන්දුම්…!

ඇස් බැන්දුම්…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2023-October

පිහිනීමට දියට බසින දරුවකු
දෙස බලා…
සිහින් සිනාවක් මුව මත රඳවා
නෙත් හෙලා…
මිහිකත පිනවන ලියකිය ඇත්තේ
හිස සලා…
විහිලුව ඇගෙ වැටහුනාද බලමුකො
විමසලා…

ලමයෙකුගේ හිස සේ දිස්වන අයුරින්-සොබා…
තම අත්ලේ මැද කලුවන් වූල් බෝලෙ තබා…
එම ලඳ සතුටින් ඉන්නේ ගැඹුරු
දියේ නොබා…
සැම රවටන ලෙසින් නොවෙද ,
‘අප දුටු ඒ බබා’… !

වස විස පිරි ලොවකිය මේ,
ගුණදම් පිරිහිලා…
කැසකවනා තරමක්,
අප හැමදා රැවටිලා…
ඇස ගැටෙනා සැමදේ ගැන විමසිලිමත් විලා…
නසමින් සැක, දිවි ගෙවියුතු
කාලය එළැඹිලා…