ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආචාර්ය නන්දා මාලිනියට සෙනෙහසින් ❤️🌹💐

ආචාර්ය නන්දා මාලිනියට සෙනෙහසින් ❤️🌹💐

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2023-December

සැවොම ඇය ඇමතුවෙ ‘ටේලර්ගෙ දෝනී’

වත්තෙහි විසූ කඩිසර, නැණ-ගුණවත් දුවනී

ජීවිතේ නොයෙක් දුක් ගැහැට වින්දා, මාලිනී

පොලොවේ පයතබා හිස එසවූ දැයේ අභිමානී

ගී ගයා දින්නා තරඟ එකපිට හපන් උදුලාවී

පදවැලක සාරය ලෙයට එක්කළ සුමුදු මායාවී

පහර යුතුතැන වචන දැලිපිහි වෙන්න ගුගුරාවී

ස්වරයෙ තානය සිතක මානන චතුර රුචිරාවී

සුවහස් හදක නාලිය ගී ලොවේ සම්භාවී

රටක් කැලඹූ සත්‍යයේ ගී-මල් කෝකිලාවී

බිම සිඹින්නීය ඇය සුදුවත තවත් ඔපලාවී

සුවහස් කල් දිනේවා! ආදරෙයි!, නන්දා මාලිනී

Shani
– 25/11/23