ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවාරේ

අවාරේ

කල්ප පල්ලියගුරුගේ - ලන්ඩනය
2021-April

ගැලුවත් ගඟ හැමදාකම මුහුදට
වැහි වතුරත් එක් වෙන්නෙත් ගඟටම
සඳ නැඟෙතත් පෝදා රෑ ජාමෙට
අවාරේ පිපි මේ පෙම මගේ මැණිකට

නුඹට පුදන්නම් මගේ සිත් මල් යායම
රැක ගනු ඔබ මා සතු මැණික් යායම
නුඹේ පණ මෙන් මගේ පණ යායම
ඔබය සැමදා ප්‍රාණ සිතුවම ජීවන

කිසිවෙකු ළඟක නැති මොහොතක
මට නුඹ නැතිව දැනෙන තනිකම
ආදරය නුඹ කියා සිතත් මේ ලෝකෙම
නුඹ නැතිව මට දැනෙන දේ ආදරය ද

ආදරයට විහිළු කරාට
විහිලුවට ආදරය නොකරාට
හොයපු තැන් වල ආදරය නොතිබුනාට
ලැබෙන කාලෙක ලැබෙයි ඒ ආදරය