ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අරගලය

අරගලය

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2022-May

පූජාසනයෙ හිඳවා සැප දුන්න මදී ,
හැටනව ලක්ස ජනයා හටදෙනව පොදී,
වේල කන්න හිඟමන් යනු වෙන්න නොදී,
ගෝල් ෆේස් පිටි අද හිස් ගොඩකි රිදී!

ජාති භේද නැත බඩ ගිනි දැනෙන සඳ
පන්සල පල්ලි කෝවිල අද එකම හඬ
මුලු රට කුපිතවන දියවන්නාවෙ වැඩ
හැකිවෙද? නවතන්න අරගලෙන් අද.

“ගෝටා ගෝ යමං” කියමින් ඇසෙන පද,
ලොකුපුටු රත් කරන්නට තවමත් මදිද?
ඩීසල් තෙල් ටිකක් දී සනසන්න අද,
අලවා පැලැස්තර හැකිවෙද බිඳුනු හද!

ඇසෙනව නඟින රාවය රැව්දෙන සවන,
දැනෙනව හද ගැසුම සුලඟින් හමන,
පෙනෙනව සුහුරු ෆෝනෙන් විඳි දුක පමන,
වැඳෙනව මේ සැවොම දුර සිටියත් මෙදින!

එන්නට නොහැකි වූවත් අද නුබ ලඟට,
දෙන්නට නොහැකි වූවත් හිඟ බඩු නුබට,
වැස්සට හංග තිබු මුදලක් පරිසමට
එව්වා අසිරි මලු සමඟින් මගෙ රටට!