ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මගෙන් දුවට ලිපියක්…

අම්මගෙන් දුවට ලිපියක්…

ඩී.කේ.එච්. සම්පත්
2023-May

බත් උයන්නට තිබ්බ කුස්සියෙ හොදම මුට්ටිය ඉල්ලුවා
කොක්කනෙන් කිල්ලෝටෙ අරගෙන තැනින් තැන හුණු ගැල්ලුවා
රෙදියි පුළුනුයි ඔබා යහමින් එයත මෙයතත් පෙල්ලුවා
දොරකොඩම යටලීය අද්දර ඒක ඉන්පහු එල්ලුවා

අලුත් ගොයමේ වී කරල් මිටියක්ම එල්ලූ හැටි දැක
කිරිවදින්ටත් කලින් කැපු එක තමයි මයෙ හිතටත් දුක
හාල් අහුරක් මිදුලෙ ඉහලා උන්දැ වෙන්ටැති නැත සැක
දෙතුන් දවසක ඉදං පෙරමං බලයි හිද පිල පැත්තක

“අදත් නෑ නොවැ මැණිකෙ උන් ටික” අප්පච්චි කියනවා මුමුණා
ගේ කුරුළු රංචුවක් වෙනුවෙන් නැහෙන හැටි දැක පූදුම හිතුනා
ගෙයින් පිටමං වෙලා නොකියම ගොහිං උඹ හත් මසක් ගෙවුනා
ඒක ගැනනම් වගක්වත් නෑ ඒත් ඉකි බිදිනවත් ඇහුනා

ඉලත්තට්ටුවෙ බුලත් කොල ටික තබා කණපිට හරවලා
උන්දැ හීනෙක හැන්දයාමෙම කබල් පුටුවට බරවෙලා
දහදියෙන් බොදවෙලා අකුරුත් ලිපිය මෙතකින් නවතලා
ගිහින් එන්නම් හාල් අහුරක් මාත් මිදුලට වපුරලා