ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අපට තව දුර යන්න තියෙනවා….

අපට තව දුර යන්න තියෙනවා….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2024-May

සිත්පාන අද්දරම විසිරෙන්න පිණි බිංදු

තරු පිරී මග ලකුණු කියනවා

අත් අල්ලගෙන එන්න , ප්‍රිය මිතුර එක්වෙන්න

අපට තව දුර යන්න තියෙනවා

මේ ගමන තව යන්න තියෙනවා

සුසුදු සඳපාන මැද , නේක මල් උයන්වල

මල් පිපී දිලි දිලී තියෙනවා

කටුක රුදු කතර මැද එක්වෙලා ගියෝතින්

සත්තමයි කෙම් බිමක් පෙනෙනවා

ඒ ගමන යන්න දිරි ලැබෙනවා

හරියටම දුක සැපත්, හමන මද නල වගෙයි

කුණාටුත් විටෙක එය මවනවා

අත් අල්ලගෙන එකට අත් නෑර හිටියොතින්

ඇත්තමයි අපට ජය ලැබෙනවා

සතුට , සැප අප වටා ඉන්නවා