ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Victoria Dam

Victoria Dam

චන්ද්‍රා සේනාධීර - නවසිලන්තය
2022-November

සිරිලක මධ්‍යම කඳූකර උපතින්
තුරැ වදුලු ගල්පර සිප ගනිමින්
දුම්බර මිටියාවත් මැදින්
ගලා හැලෙන නිල් දිය දහරාවන්
මහවැලි ගඟට ගලා යමින්
මහවැලි ගඟේ දිය කඳ ඔසවමින්

කිරි වදින කුඹුරු වතු පිටි ගේ දොර යට කරමින්
සිත් පිත් නැතිව ගලා ගිය දෝරෙන්
විපතට පත්වුනේ අසරණ ගැමියන්
සොබාදහමට දෙස් දෙමින්
අන් සරණක් පතමින්
දෙවියන් යැද්දේ නිතැතින්

ඉහ මොළ සරැ සාර පාලකයින්
රටේ පාලන තන්ත්‍රයේ සිටියෙන්
ඵක්සත්ව සාකච්ඡා කරමින්
යුහුසුළුව කටයුතු කලේ
රට දැය වෙනුවෙන්
සියලු දත්ත සපයමින්
එංගලන්ත මහ රැඡිණ හමුවේ
ණයක් ඉල්ලා සිටියේ ලක්මෑණි වෙනුවෙන්
එළිසබෙත් මහා රාඡිණියෙනි
කරැණු කාරනා මොනවට වටහා ගනිමින්
ණය මුදලක් වෙනුවෙන් ත්‍යාගයක් ලෙසින්
සැළසුම් නිර්මාණ ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන්
විශාල මුදලක් දක්ෂ තාක්ෂණිකයන්
ඇතුළු පිරිසක්ද තිළිණ කරමින්
සදා නිමවනලද ඒ මහා වේල්ල

එංගලන්තය අධිරාජ්‍යයට ගෞරවයෙන්
Victoria Dam නාමයෙන්
ලොව පතළ වෙයි.

15/10/2022