ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Snake and ladders

Snake and ladders

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2024-May

දාදු කැටේ කිව්ව පළියට
යන්නම ඕනෑ ද ඉතිං මුලු දුර
නැවතිලා ටිකක් හුස්ම ගත්තට
මොර දෙන්නෙ පිස්සුද ඔච්චර

තහනම් ද නෑනේ නගින්න
නැට්ටෙ වුනත් එල්ලිලා හිමිහිට
මොකද ඇයි බැරි බහින්න
ඉණිමගක දිගෙත් අපිට පහළට

මොනව කිව්වත් ඔක්කොම
නීතිනෙ ඕවා හදාපු ඉස්සර
කරන්න හිතුන දේ කැමතිම
කළොත් මරුනේ නොහිත එච්චර