ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෝරකය

පෝරකය

ගයාන් නිශ් - තිස්සමහාරාම
2021-September

කළුවර වැතිර ඇති
අඳුරු කුටියෙහි අග
සක්මන් කලත් සිත

අතීතයේ දින ගැන
පසුතැවී කුමටද බව
ප්‍රශ්න කරයි තනිවම

ඒ අන් කිසිත් නිසා නොව
කල වරදට දඩුවම නියත
බැව් පෝරකය ඔහුට කීමය..