ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හීල්ලුමද පේමේ….

හීල්ලුමද පේමේ….

වෛද්‍ය මංජුලා පියුමාලි ද සොයිසා
2023-August

කාලයක් තිස්සෙ උඩ බලන් හැම රෑම
ආලයක් පීදෙව්ව පුදා හැම දේම

තාලයක් දිවිය වෙත පැතුව මුත් තාම
ලීලෙ පා නෑනෙ ඈ ඉවසමිද කෝම ..

බෝ දාට නොපිරි සෙනෙහෙකි සඳේ හදේ
පෝ දාට පමණි දී ඇත්තෙ මුදු පදේ

කෝ නෑනෙ අමාවක දාට! සිත බිඳේ
සෝ ගීත කියමි රෑසියො එක්ක ළඳේ..

මාලිගා තනනු බැරි ලොවෙත් නැති මුල්ලක
චාරිකාවකනෙ හද,හීන වැළපිල්ලක..!

පූදිනා කඩුපුලක් තියාගෙන අල්ලක
හීල්ලුම පේමයද වෙළී ළතැවිල්ලක..?