ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිතේ ඇ‌ඳෙන කවි සිපද

හිතේ ඇ‌ඳෙන කවි සිපද

ගාමිණී සුමනසේකර
2021-February

දැනගත් නමුදු ලෝ‌කය සහ හය හතර
රැකගත් දෙයක් තිබුණ දසැබැවින් මිතුර
කො‌හො‌මත් පින් කරල නැහැ අප උන් විතර
අපටත් හෙටක් එන තුරු නිදමුද වැතිර

පව පින අනුව ලෙඩ රෝ‌ගත් එයි වැලට
තවමත් සිහින මාලිග යනවා ගමට
දුව මිය ගියා රෝ‌හල හො‌ඳ වැඩි කමට
සුව සේවයේ කිතු ගො‌ස වදයකි කනට

නෑකම් හො‌යා ගෙන අලි දො‌රකඩට එති
ඒ‌ දුක් දකින්නට මහතෙක් ළගක නැති
කාටත් සමයි කියනා නීතියක් ඇ‌ති
රෑටත් නිදි නැතිව ගස් උඩ සැප විඳිති

වෙලාවක් නැතුව හුස්මක් ගන්ට හරී
කළා හැම දේම තව දුර යන්ට බැරි
කලාවැව උනත් දෙමු ගෙනි යන්ට හරි
වරායක් මො‌ටද විකුණං කන්ට බැරි

මානව හිමිකමේ ඇ‌ලපිල්ලක් බිමට
වැටිලා හො‌යනවලු කට්ටිය එක දිගට
ඒ‌රො‌ප්පයේ අර තේජස් කට හඬට
දීපන් කො‌ටි දතක් හිනැහෙන්නට කටට

ජාතියේ මුර දේවතාවෝ‌ නිදති කො‌න්වල
මාරයෝ‌ වල දමනවලු උරුමයත් සිංහල
කටවහක් නෑ පිං කඳන් විඳින පින්පල
උන්ට ජය මංගලය අපට නේ අවමංගල

කිවිපති අප්පුහාමි