ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හත්ථසාර

හත්ථසාර

නිලුපුල් ප්‍රියංකර
2023-October

හේන කුඹුරකට ඇඟ දාඩිය වැව්වා
නේන කරලටත් රැපියල් සත ගෙව්වා
වේල නොකා අපිටම මල් අතු නැව්වා
පේන ඇහෙන් ලියලන අකුරුම හෙව්වා

බොහොම කලාතුරකින් මල්පැණි බ්ව්වා
එහෙම දාක සිරියමෙසාරත් කිව්වා
කොහොඹ තෙල් පහන ළඟ අම්මා හෙව්වා
කොහෙද ගියෙ කියා පින්තූරෙන් අහුවා

වහළ දෙස බලන් කඵ අහසට රැව්වා
ඇහැළ පෙරහැරට පොද වැස්සෙම දිව්වා
නවල නාගවල්ලිය පැණිරස පෙව්වා
ධවල කොඩි වියන් යට බුදු බව හෙව්වා

යාර දෙකක් නැගෙමින් ඉහළට ඔසුවා
සාරවිටි වුවත් සිරි දළඳා දුටුවා
වාරු හිදුණු හුස්මට හේවිසි කෙටුවා
සාරි ඇඳන් ධනපල් පෙරහැරෙ නැටුවා