ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුව සොයා දුවමු

සුව සොයා දුවමු

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2024-May

දවසින් දවස ජීවිතයම එපාවී
සිටිනා කෙනෙක් ඇඳ පුටු මත දපාවී
හැකිනම් අනුන්ටත් වලවල් කපාවී
නොදැනම අපායක අසිරිය සිපාවී

සිටිනා එවැනි සමහරු දිවි එපාවී
සැමවිට හැකි ලෙසින් පර දුක නසාවී
හෙට ගැන සිතා සිත පිනටම නමාවී
ඉනු ඇත මතු දිනක සතුටින් සිනාවී

දහමක් නොමැති මිනිසුන් ලොව වසාවී
තම යහපතට උන් සැම දෙය කරාවී
අන් අයගේ සැපත ගැන නොම සිතාවී
ජීවිතයක් වුවත් නොපැකිල නසාවී

කළ කම් විලස ප්‍රතිඵල ඔබ ලබාවී
පව නම් කළේ දුක පසුපස හඹාවී
පින් කළ කෙනා සැප සතුටම ලබාවී
නිවනට යන්න ඒ පින් මඟ හදාවී

පින් සිත කුසලයට ඔබ යොමු කරාවී
සිත ඇති දුබලකම් දුරුකර දමාවී
ඉන්පසු නිවන් මඟ දිගටම දුවාවී
නොවෙනස් වන සුවය දවසක ලබාවී