ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුකුමාල බොළඳ ගැහැණිය

සුකුමාල බොළඳ ගැහැණිය

නාලක ගම්මැද්දේගෙදර
2023-June

සුකුමාල බොළඳ ගැහැණියද
ඔබ?
පිරිමි හිතට දරන්න බැරි
බරක් අභ්‍යන්තරයේ නිදන් කර
මේ කරනා කැප කැපකෙරුම
යශෝධරා කල වගේද ?
සිදුහත්ලා ඔබලා දා ගිය දා පටන්
අද වෙන්තුරු කෙරු
ඒ කැපකෙරුම්
චාරිත්‍රයක් නේද?
නොවැදුවේනම් මහමායා සිදුහත්
තිබේද අද ලොවට නිවනක් ?
ඔබ කරනා මේ කැප කෙරුම්
දනීනම් පිරිමි හදවත්
හඩයි නේද ගැහැනුන් සේ ?
නෑ නැ පිරිමින් සේ.