ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිහළ රාජධානිය

සිහළ රාජධානිය

සමන්ත කේ. සෙනවිරත්න
2021-November

වැව් බැඳි පුරවර
නොවෙද එය සුරපුර
පිං බිමකි මෙනුවර
නැත අනෙක අනුරපුර

රන් බෝ පත් සසල
සමාධිය නිසසල
රන්වැලි සෑ අසල
වඩන දිරියකි සිත කුසල

එපුර වැද විඳි සිරි
සිත තවත් නොවිසිරි
කැටයම් සැම සසිරි
ගෙන එයි සිතට බුදුසිරි

දාගැබ් අඹර වෙත
සරුවට වැඩුණු කෙත
පිනවයි සැමගෙ නෙත
වඩවමින් තවද මෙත් සිත