ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සසර

සසර

උපාලි අත්තනායක - මහනුවර
2024-May

ලොවට වින්දනය දෙන
සතර මහ ධාතූන්
විසිර යයි කෂනයකින්
එයයි අටලෝ දහම

නොදැන අටලෝ දහම
හඹායයි කම්සැපය
නැත තවම විමසුවේ
ඹබේ ඇතුලාන්තය

මම මගේ කියා නැති
ලොවක් හිමි කරගන්න
මිනිස් ජීවිත ගෙවයි
අවිඳු අඳුරේ ගිලී

ලොව මහා ගවේශන
නැන නිවන සොයායන
බුදුන් දෙසු දහමමයි
සිත නිවන ගමන් මග

තෘප්තිමත් නොවන සිත
රාගයෙන් වෙලීලා
ලුහුබඳියි මිරිඟුවක්
සසර සැරිසරණ තෙක්

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

2024 04 20