ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරාසඳ කැබලි වී උඩදියළුමෙන් වැටුණී

සරාසඳ කැබලි වී උඩදියළුමෙන් වැටුණී

කෞශල්‍යා ජයලත්
2023-June

සුන්දර තුරුණු මෙනවිය;
මෙම කතාන්දරය ඔබට ය
ඉගෙන එය
පරපුරෙන් පරපුරට උගැන්ම
ඔබ සතු මහරු පැවරුම

දුර ඈත අතීතේ දවසක්
අඹ යහළුවන් දෙදෙනෙක්
ගියා ගමනක්
මැද්දෙන් වනන්තරයක්

අතරමඟ හමු වී වළහෙක්
නැඟී ගසකට එක් යහළුවෙක්
ගස් නඟිනු නුහුරු අනෙකා
මළා සේ සැතපී
හද සෝ දුකින් මියැදී

වුනත් පරසිඳු නපුරෙක්
තිබිණි ඌටත් හදක් මුදු තෙත්
” සමඟින් හදක් නැති මිනිසෙක්
නොයන් කිසි දා ගමනක්”
කියා මී පැණි මියුරු රහසක්
ඇදුණි ඈතක මිනිස් වළසෙක්

ළග පාත එක්තරා දවසක්
සොයමින් සොඳුරු රූ සහසක්
පීනුවා උඩුගංබලා
මනහර මෙනවියක්
සමඟින් ගමන් සඟයෙක්

සරාසඳ මෝරා නැඟුණී
පරිස්සම අමතක කෙරුණී
වරණිඳුට පිපාසය දැනුණී
තුරු සිරස බිඳුණී තැලුණී

සරාසඳ කැබලි වී පොඩි වී
උඩදියළුමෙන් වැටුණී

වනසැරිය සිහියෙන් කළ යුතු
නා මෙනෙවියනි රමණී
ලොව ම වනයකි බියකරු
දිවි, ගජ, වග වලස් සරණී
හදැති මිනිසුන් සමඟින්
සක්මන් සුවැති බැවිනී
හදැත්තන් සොයනා මන්තර
උගත යුතු නොවලහා පෙමිනී