ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරණාගතයන් වෙනුවෙනි

සරණාගතයන් වෙනුවෙනි

උදයංග අමරසේකර - ප්‍රංශය
2022-January

පීටර් බකොව්ස්කි (Peter Bakowski,1954) විසිනි

සියලු නිවාස නටබුන්ව ගොසිනි
කටකතා ආදියට නිමක් නැත
ඔබේ නෑදෑයෝ මෙවනවිටත්
මළකඳන්ව ඇත්තාහ

ඔබ මඟට ඇවැසි දේ
ගමන් මල්ලක ලන්නෙහි ය
ඔබ ඔබේ යාඥා
බූරුවෙකු පිට ගැටලන්නෙහි ය

සෑම ශබ්දයක් ගැන ම
සෑම සෙවනැල්ලක් ගැන ම
අවධානයෙන් සිටිය යුතු වේ

දැන් ඔබ සතු එක ම ධනය
වෙඩිපහර සහ ඔබ අතර ඇති
දුර පමණි

මේ හා බැඳි සේයාරුව අවම වස්තු ඡායාරූප කලාව

(Minimalism Photography) පිළිබඳ ප්‍රාමාණික

හොසේන් සාර් ( Hossein Zare) විසිනි.