ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ශීශීරයේ ලියූ කෙටි කවි

ශීශීරයේ ලියූ කෙටි කවි

රුවංක ජයතිලක
2022-March

කවුදෝ පෙර තැබූ
පිය සටහන් මත
සීරුවෙන් තබමි පය
හිම මතින් යද්දි

————-‐———————————-

සීතල පොරවගෙන
බස්සෙක්
හ්ම් හ්ම් හඬින් වෙව්ලන

————————————————–

බොඳවී පෙනේ
මීඳුමට
රතු සංඥා එළිය
අධි වේගී පිවිසුමට පෙර

—————————————————

හිම කබාය අස්සේ
මකුළුවෙක්
උණුසුම් වෙන්නද මන්දා

—————————————————–

හිම වැටෙන උදයෙත්
වලාකුළු හා එක්වයි
කම්හලේ දුම

—————————–