ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වෘන්දා වනපෙත

වෘන්දා වනපෙත

ආරියරත්න ජයසිංහ - මහරගම
2024-February

රාධා ක්‍රිෂ්ණා පෙම් ඕවිල්ලේ නැළැවූ
වෘන්දා වනපෙත හරිත ලතා ළපලූ
වස්දඬු රාවය රැව් දුන් ලිය ගොපලූ
කොහිදෝ අද ඒ යොහොඹු ලතා මඬුලූ

ගජ කුම් බිඳිනා තුඟු එකසර කෙසරූ
සා මුව සේනා වග වලසුන්ගෙන් සපිරූ
නීල වලා දැක පෙම් කෙළනා මොනරූ
කොහිදෝ ඒ වෘන්දා වනපෙත සොඳුරූ

විත් රුපු සෙන් අත් දරමින් අවි රුදුරූ
බිම හෙලමින් නිල්පැහැ රුක්ගොමු මහරූ
රුක් දෙවියන් ගිනි අවුලා සිත් පැහැරූ
අරගෙන ගිහින් හොරු ඒ වනපෙත සොඳුරූ