ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විරුවෝ සහ මරුවෝ

විරුවෝ සහ මරුවෝ

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-December

කළුවට ඇඳන් උන් එනු සඳ තරු දැක්කා

බැඳ අත් දෑස් ගෙනයනු දුටුවත් එක්කා

දරුවන් පැහැර ගියෙ ඇයි නොදනිත් මක්කා

සඳ තරු වුණත් දැක දැක මුනිවත රැක්කා

දෙගුරුන් හැඬූම් සුළඟට හොඳහැටි ඇහුනා

උන්ගේ විලාපය ඇසු හදවත් පැලුනා

දරුවන් මර බියෙන් වෙව්ලා තැති ගැනුනා

සුළඟේ උඹත් බල බල හෙමිහිට ඇදුනා

දසවධ දුන්නු දඟගෙය ගහකොල දුටුවා

මහඋස ගසුත් මේවට හෙවනත් හැදුවා

දරුවන් වේදනාවෙන් මර හඬ නැගුවා

ගහකොල යක්කු කොල අතු වන වන නැටුවා

මිනිමරු වධක රැළ පොළොවට බර දමලා

දුන් මරු පහරවල් කාගෙන ඇද වැට්ලා

දරුවන් ලෙයින් තෙත්වී යනවිට ගලලා

පොළොවත් හිටිය නිහඬව ලේ රස බලලා

දරුවන් මැරෙද්දී ඔළුවට ඇණ රිංගා

මූසල අහස රැකගත්තා හෙණ හංගා

කිසිවක් නොවුනලෙස රළ පෙනපිඩු නංගා

විරුවන් අරන් ගැලුවා ජඩ බලු ගංගා

දැවුනට ටයර් කළ කරවපු උන් දන්නා

පාලම් බෝක්කුද කණු මළමිනි ගැන්නා

දැන හැමදේම කඳු හෙල් නිහඬව ඉන්නා

දැයකට සෙත පතා දරුවන් දිවි දුන්නා