ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැලක් මෙලෙස දැල සමගින් දීග ගියා

වැලක් මෙලෙස දැල සමගින් දීග ගියා

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2024-April

ගහක් නැතත් ලග පාතක එල්ලෙන්න
දැලක් තිබිනි කිසිවෙකු බිය පැටලෙන්න
හැඩක් රුවක් නැතිමුත් ලොව රවටන්න
මඟක් සැදුනි වැලකට ඉහලට යන්න

ගහක වගේ නෑ එක එක හැඩේ අතු
මුලක සවි ගාය නොදනි කිසිත් තතු
මලක මෙලක පලයක නොවිසාම තතු
හිතක රැදුනි දැල නොපතයි ගසක් මතු

වටකර රකින්නේ කවුදැයි නොම අසන
කට ඇර යමක් නොකියා මුනිවත රකින
වට පිට තවත් වැල් නෑ සුවසේ නිදන
” මට දැල ඇතෙක්,” වැල දිව රෑ දෙක සිතන

වැලක් සරණ යා යුත්තේ ගසක කියා
පොතක් පොතක් ගානේ ඇත රසට ලියා
දුරක් නොයන්නට දෙපයත් නොමැති නියා
වැලක් මෙලෙස දැල සමගම දීග ගියා

ගහක් ගලක උව මහතුනි සිතක් ඇති
මෙලෙක් හද අහිමි මනුසත් දකින් නැති
මතක් කර කියමි කොතෙකුත් කියා හති
වැලක් දුටු සැනින් නොගසන් අනේ කැති