ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වහිනවා වහිනවා

වහිනවා වහිනවා

ලූෂන් බුලත්සිංහල
2021-February

මේ කපේ අසිරිමත් උමතුසං වරුසාව වහිනවා
මිහිරි සංධ්වනි සරින් වැහි බිංදු වැටෙනවා
සත්රුවන් පාට පොද මල් සුවඳ ඉහෙනවා
දකින දකින නෙත් උමතුවී වැස්සටම දුවනවා
රජුන් රජ මැතිවරු න් වියතුන් ද විනිසුරන්
ශ්‍රමණ පූජකවරු ද සියලු නිලමේවරුන්
නෑ සියන් පිරිවරා අසිරිමත් උමතුසං වරුසාවේ වැසි දියේ
ඉපිලෙමින් තෙමෙනවා නටනවා ගයනවා
පසිදුරන් පුබුදු කර තුන් සිත ම අවදිකර
වහින මේ අසිරිමත් වැස්ස දෙස නොමබලා
නොතෙමී සිටි ය හැකි දැඩි සිතින් වීරියෙන්
යමෙක් වේනම් එයද අසිරිය ක් වේමැයි
නිරුවත ම පෙන්වා නීතියේ සලු පිලී ගිලිහී වැටෙන්නේ
හිරි ඔතප් නිසරු වේ මුසා බස් මිහිරි වේ
පස් පවම කළවුන්ට දඩුවම් අහෝසියි
එවන් අසිරිමත් උමතුසං වරුසාවේ නොතෙමී
සිටිනා යමෙක් වේද උන් ට දගගෙයමැයි

17-01-21