ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලොව අර්ථවත් ම අර්ථ විරහිත රස්තියාදුව..!

ලොව අර්ථවත් ම අර්ථ විරහිත රස්තියාදුව..!

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2023-October

නොමිනිසුන් අතරින් මිනිසෙකු සොයා
ලුහු බඳින
අවලස්සන ලස්සනක් කරගත් ලස්සනට
පෙම් බඳින
ආදරේ නැති ආදරයක් ආදරෙන් පුරවන්න
තැත් කරන
පිරුණු, ඉරුණු හදවතකි පන්හිඳ
සුරතින් දරණ…

කළුවර මැදින් කළුවර නසන සඳක් දැක
සැනසෙන්න
පරාජය පරාජය කරමින් අපරාජිතව
වැජඹෙන්න
ලොව අර්ථවත් ම අර්ථ විරහිත රස්තියාදුවට
හැඩවෙන්න
හැකියි නම් ජීවිතය එයයි පණ අදින්නට
වෙර දරණ..!