ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැගෙන යන්න මා……..

රැගෙන යන්න මා……..

බුත්පිටියේ - නිරෝෂා ගුණසේකර
2021-December

දිවිය සොඳුරු මැයි
කීවත් ලෝ දනා මේ
කොහිද සතුට නම්
නොදන්නෙමි එය කෙසේ දැයි මා…..

තඹුරු පිපි දියේ
ගොහොර වී දිරි දුන්නත්
සුවඳ විහිදනා
මල නොදත් වෙර දුන්නෙ කවුරූ….

අවරටම ඇදී
ගියත් මගෙ බිඳි සුසුමන්
අවැසි නම් නොවේ
රැකගන්න දිවි මොහොතකට හෝ…….

දියදමට නියා
ඉපැදුනොත් යම් කල්හී
ගෙවිය යුතුම වේ
දුකද සැප සමබරම විලසින්….

ඉඳිමි මග බලා
නොමැත මට කිසි සරණක්
රැගෙන යන්න මා
කිසිත් නැති හැර යනු නොහැකි දේ……