ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
2021-September

සුදු සක ලෙසට ඇත් පැටියෙක් විත් යහනේ
සුදු සොඳ ටිකෙන් මගෙ බඩ පිරි මදිති අනේ
සුදු යම් දෙයක් සිදුවෙයි මම දුටු සීනේ
සුද සුන් නිරිඳුනේ මොකදැයි ඔය සීනේ