ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
2021-July

සාගර ජලය මදි ඇඬුවා මා සින්දා
කීකරු ලඳ ලියෙක් මේ ලෙව් තුළ ඇද්දා
වෙන්කර අදම යන්නේ බුදු බව සින්දා
සුන්කර කෙලෙස් දුරුකර එක සිත් පැහැදා