ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යථාර්තය…!

යථාර්තය…!

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2022-June

ජීවිතය හරි කොටයි

ආ මගම මට හැඩයි

අත් දැකුම් පරතෙරයි

උගත් පාඩම් ගොඩයි

ගිරි දුර්ග , කටු අකුල්, මිහිරක්ව තනි රකියි

දිනෙන් දින විචිත්‍රයි

චිත්ත සුව මහමෙරයි

ඇතැම් විට හිත බරයි

කඳුළු කැට බර වැඩියි

අනිකාගෙ සපත්තුව මං දැම්ම වලංගුයි

තත්පරද කප්පරයි

කප්පරම හිත තුටුයි

හිත දැවුණු තැන් සුවයි

අත දුන්නු අත් ගොඩයි

හොඳ හිතින් එක හිතින් මගෙ හිතේ විතරමයි

වැඩ කලොත් හිතින්මයි

කතාබහ කෙලින්මයි

වගකීම උපරිමයි

මුසාබස් නම් නැතෙයි

යටි හිතත් උඩු හිතත් හැමදාම එකක්මයි

වැඩි හරිය අනුන්ටයි

නිනව් නැති තමන්වයි

කිසිත් නැති පොරොත්තුයි

හිතින් මං අනන්තයි

අත දුන්නු කාටවත් මතකදැයි හරි සැකයි

26/05/22