ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මොන අරුමෙද…!

මොන අරුමෙද…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2022-April

පිනද පවද මොන අරුමෙද
දුටුවම මෙය සිතේ මෙමට…
දනද පිනද කෙරුව අයද, නොකෙරුවන්ද දකී පෙලට…
අණද විනද පෙරකල කළ, පලදෙනවලු අපූරුවට…
මනද කයද සැපවත් වන්නේ
නම් පින් පිරූවනට…

ලොවට පෙනෙන ලෙස කෙරුවට
පින්කම්, දී දානමාන…
රුවට ජයට ලැබුනත් මෙලොවදි යම් යම් තානමාන…
පවට බරවු ඒ සිත් තුල ඇත්තේ
නම් හීනමාන…
කවට කමක් නොවේ, විඳිනු ඇත අනුනට පාන මාන…

⁣දෙන්නේ නම් නුසුදුසු දේ කෑමට
බැරි, යම් කෙනෙකුට…
එන්නේ පව දෙගුණ තෙගුණ වී
කුසගින්නේ ඉඳුමට…
දුන්නේ නම් සුදුසුම දේ, තමන් කැමති දේ ලැබුමට…
වෙන්නේ එය මහඟු පිනක්, ගනු මෙය වටහා සිතකට…